Teplické projekty, s.r.o.

o nás

Společnost Teplické projekty, s.r.o. byla založena 29. 10. 2013 jako dceřiná společnost firmy HST Hydrosystémy s.r.o. Teplice. Sídlem společnosti je lázeňské město Teplice. Tato nově vzniklá společnost se specializuje na projektovou a inženýrskou činnost pro oblast vodního hospodářství, protipovodňové ochrany, inženýrských a dalších síťových staveb. Ve společnosti pracují zkušení projektanti v oblasti vodohospodářských a inženýrských staveb.

služby

Projektová činnost v investiční výstavbě:

 • Investiční záměry, studie proveditelnosti, technicko - ekonomické posouzení budoucí vodohos podářské investice. Porovnání variant řešení z hlediska technického, investičních a provozních nákladů. (Vodovodní, kanalizační sítě, čerpací stanice odpadních vod, ČOV, úpravny vod...)
 • Projektová dokumentace k rozhodnutí o umístění stavby (rozsah dle vyhlášky 62/2013 Sb.)
 • Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (rozsah dle vyhlášky 62/2013 Sb.)
 • Projektová dokumentace pro realizaci stavby (rozsah dle vyhlášky 62/2013 Sb.)
 • Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele (v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a prováděcí vyhláškou 230/2012 Sb. a vyhláškou 62/2013 Sb.)
 • Výkon autorského dozoru (rozsah dle honorářového řádu UNIKA)
 • Zpracování provozních řádů vodohospodářských děl

Inženýrská činnost v investiční výstavbě:

 • Zabezpečení vydání rozhodnutí o umístění stavby
 • Zabezpečení vydání stavebního povolení
 • Projednání projektových dokumentací s fyzickými osobami (majetkoprávní vztahy), dotčenými organizacemi a orgány státní správy včetně vypracování návrhu žádosti o územní povolení resp. stavební povolení

reference

Projektové dokumentace dokončené v roce 2014:

 • Kamenický Šenov – odstranění kanalizačních výustí a rekonstrukce vodovodu (DUR)
 • Doksy, Staré Splavy, ČS OV – pláž – rekonstrukce (DPS)
 • Málkov, ČS OV – rekonstrukce (DPS)
 • Lovečkovice, Mukařov – rekonstrukce vodovodu (DPS)
 • Roudnice nad Labem, Horymírova, Krokova, Sámova, Neklanova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu (DPS)
 • Štětí, Lukešova, Dlouhá, Komenského – rekonstrukce vodovodu a kanalizace (DPS)
 • ÚV Chřibská – PD stávajícího stavu
 • Studie vodofikace a odkanalizování lokality Hostěnice (studie)
 • Most, U věžových domů – rekonstrukce vodovodu (DSP)
 • Světec, Štrbice – odstranění výustí TP64 a TP65 (DUR)
 • Teplice, Sobědruhy, U Zámečku – odstranění výusti TP09(DUR)
 • Libochovice, Máchova – odstranění kanalizační výusti LT8 (DUR,DSP)
 • Jeníkov, Oldřichov – odstranění výusti TP40 (DUR)

Projektové dokumentace dokončené v roce 2015:

 • ČOV Dolní Benešov – rekonstrukce biologické části (DSP)
 • Modlany, Drahkov – přebudování ČOV na ČS OV s výtlakem (DUR,DSP)
 • Roudnice nad Labem, ČS OV Hracholusky - rekonstrukce česlí (DPS)
 • Štětí, ul. 1. máje, Litoměřická - rekonstrukce vodovodu a kanalizace (DPS)
 • Zahrádky, ČS Zahrádky – Borek – rekonstrukce (DPS)
 • Most, U věžových domů – rekonstrukce vodovodu (AD)
 • Světec, Štrbice – odstranění výustí TP64 a TP65 (DSP)
 • Teplice, Sobědruhy, U Zámečku – odstranění výusti TP09(DSP)
 • Jeníkov, Oldřichov – odstranění výusti TP40 (DSP)
 • Čištění odpadních vod horských obcí v Ústeckém kraji – projektová studie
 • Rekonstrukce vystrojení čerpacích stanic - k.ú. Bílov, Dolejší Kunčice, Vítkov (DPS)
 • Krupka, Soběchleby, Ústecká – odstranění výustí TP 55 a TP56 (DUR,DSP)
 • ÚV Podolí, rekonstrukce čiřičů č.3,4,5,6 - AD
   
zobrazit mapu

kontakty

Sídlo společnosti:

Školní 467/14, 415 01 Teplice

Telefon: +420 417 537 939
E-mail: info@tprojekty.cz
I-net: www.tprojekty.cz

IČO: 02264820
DIČ: CZ02264820

Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Teplice
Číslo účtu: 3417511379/0800


Ing. Jitka Šaldová – jednatelka společnosti
autorizovaná inženýrka v oboru vodohospodářských staveb

Telefon: +420 417 560 684
Mobil: +420 603 806 341
E-mail: jitka.saldova@tprojekty.cz

kde nás najdete